1. شادی بلوریان , صفیه خلیلیان , ناصر صداقت , فرشته حسینی , مجید افشاری , بررسی اثر شرایط استخراج بر پارامترهای رنگی پودر کورکومین حاصل از ریزوم گیاه زردچوبه (Curcuma longa) با استفاده از روش سطح پاسخ , پژوهش های صنایع غذایی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۱۹۷-۲۰۶
 2. گون ای بغدادی , مجید عزیزی ارانی , ناصر صداقت , Vahid Rowshan , حسین آروئی , بررسی اثرات دمای انبار، اتمسفر و نوع پوشش بسته بندی بر برخی ویژگی های کیفی بذور زنیان در طی نه ماه انبارداری , علوم باغبانی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱, صفحه ۶۴۳-۶۵۷
 3. گیسو ملکی , ناصر صداقت , مهدی فرهودی , محبت محبی , تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال , علوم و فنون بسته بندی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۷۸-۸۵
 4. علی دینی , ناصر صداقت , سیدمحمدعلی رضوی , آرش کوچکی , بیژن ملائکه نیکویی , تاثیر دما و سرعت جریان هوا بر سینتیک فرآیند برشته کردن پسته با هوای داغ , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۴۰۱-۴۱۴
 5. حمید سرحدی , محمدحسین حدادخداپرست , ناصر صداقت , محبت محبی , الناز میلانی , پیش‌بینی تاثیر تیمارهای ازن، کیتوزان و دما بر میزان اسیدیته خرمای مضافتی در طول دوره نگهداری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۰۷-۱۱۴
 6. مریم قربانی , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی , ارزیابی ویژگی های رنگی و بافت سنجی دانه های انار آماده مصرف طی دوره نگهداری و بهینه یابی شرایط مختلف بسته‌بندی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱-۱۶
 7. علی شهدادی ساردو , ناصر صداقت , مسعود تقی زاده , الناز میلانی , تاثیرنوع بسته بندی و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی خیار گلخانه ای رویال طی دوره نگهداری , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۳۶۳-۳۷۸
 8. فائزه صابری , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی , تولید ظروف خوراکی مناسب برای بسته بندی موادغذایی و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و مکانیکی آنها با استفاده از روش سطح پاسخ RSM , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۲۰۳-۲۱۵
 9. اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای (Tg) در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی , علوم و فنون بسته بندی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۳۰-۴۵
 10. زهرا نظری , ناصر صداقت , آرش کوچکی , مدلسازی و بهینه یابی خصوصیات بافتی و فیزیکوشیمیایی کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو با استفاده از متدولوژی سطح پاسخ (RSM) , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۲۸۹-۳۰۲
 11. محمدرضا عبدالهی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , یوسف جهانی , ناصر صداقت , تاثیر نوع نشاسته و مقدارگلیسرول بر خواص کششی و جذب رطوبت فیلم نشاسته های گرمانرم تهیه شده به روش اختلاط مذاب , فناوری های نوین غذایی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۶۷-۸۰
 12. علی دینی , سید محمد ابراهیم زاده موسوی , ناصر صداقت , سید هادی رضوی , احسان امینی , بررسی تاثیر نوع کشت آغازگر، دمای گرمخانه گذاری و pH نهایی محصول بر کیفی و رئولوژیکی دوغ پروبیوتیک , میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۳۲-۴۹
 13. مریم قربانی , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی , اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و بار میکروبی دانه های انار آماده مصرف , پژوهش های صنایع غذایی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۳۸۱-۳۹۵
 14. ناصر صداقت , سارا خشنودی نیا , بررسی اثر پوشش خوراکی ژلاتین-کربوکسی متیل سلولز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی پسته برشته شده طی زمان ماندگاری , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۴۱۵-۴۲۷
 15. گیسو ملکی , ناصر صداقت , مهدی فرهودی , محبت محبی , مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه , علوم و فنون بسته بندی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۱۸-۲۹
 16. شهره نیک خواه , ناصر صداقت , بررسی تأثیر رقم، اسمز، بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگیهای کمی و کیفی برگه ی خربزه , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۴۰۳-۴۱۴
 17. داود سالار باشی , سید علی مرتضوی , مصطفی شهیدی نوقابی , بی بی صدیقه فضلی بزاز , ناصر صداقت , محمد رمضانی , ایمان شهابی , بررسی خصوصیات فیزیکو - مکانیکی، ساختاری و حرارتی فیلم های بر پایه پلی ساکارید آرد سویا حاوی نانو ذرات رس , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۶۹-۷۹
 18. داوود سالار باشی , سید علی مرتضوی , مصطفی شهیدی نوقابی , بی بی صدیقه فضلی بزاز , ناصر صداقت , محمد رمضانی , ایمان شهابی , بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم‌های تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم با پایه پلی ساکارید آرد سویا , طلوع بهداشت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۹۱-۱۰۳
 19. حمید سرحدی , محمدحسین حدادخداپرست , ناصر صداقت , محبت محبی , الناز میلانی , بررسی کارایی تیمارهای گاز ازن، پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداری خرما و بهینه‌یابی شرایط نگهداری به روش سطح پاسخ , پژوهش های صنایع غذایی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۴۹-۶۰
 20. نجمه یوسف تبارمیری , ناصر صداقت , سارا خشنودی نیا , محبت محبی , بررسی اثر اتمسفر بسته‌ بندی و پوشش خوراکی بر پارامترهای رنگ و بافت (حسی و دستگاهی) کشمش , پژوهش های صنایع غذایی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۸۹-۳۰۰
 21. ارزو عباسی مایوان , حامد مهدویان مهر , ناصر صداقت , جنبه های قانونی و ایمنی بسته بندی فعال و هوشمند در صنعت غذا , علوم و فنون بسته بندی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۷۸-۹۰
 22. علی دینی , هدی فرخی , ناصر صداقت , مژده باقری , نگین محمد خانی , ارزیابی مقاومت به اکسایش و پیش بینی انبارمانی روغن پسته با استفاده از رنسیمت , دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۳۹۹-۴۱۲
 23. فروغ السادات طبیب لقمانی , ناصر صداقت , مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فناوری های جدید بسته بندی مواد غذایی , علوم و فنون بسته بندی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۶-۱۷
 24. فرناز رضاییان عطار , ناصر صداقت , مروری براثرات پرتوهای یونیزه کننده بر مواد غذایی بسته بندی شده , علوم و فنون بسته بندی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۵۶-۶۵
 25. اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر شرایط خشک کردن در خشک کن کابینتی و پیش تیمارهای مختلف بر شدت خشک شدن انگور و ویژگی های کیفی کشمش , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۲۲۶-۲۳۸
 26. ناصر صداقت , مریم رستگاری , سارا خشنودی نیا , علی شریف , بررسی اثر نوع و مقدار ترکیب گرمازا بر میزان گرمای تولیدی و پروفیل زمان-دمای قوطی‌های خودگرم‌شونده , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱-۱۱
 27. حامد مهدویان مهر , ناصر صداقت , مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هریک از روش ها , علوم و فنون بسته بندی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۷۰-۸۶
 28. اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , بررسی اثر پیش تیمارهای مختلف بر خشک کردن لایه نازک انگور و رنگ کشمش حاصل , پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱-۱۸
 29. سارا خشنودی نیا , ناصر صداقت , تأثیر نوع ماده‌ی بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیریکوشیمیایی پسته‌ی برشته (واریته ی اوحدی) , پژوهش های صنایع غذایی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۵۸۵-۵۹۶
 30. وجیهه نیک زاده , ناصر صداقت , مهدی سعادتمند طرزجان , فریده طباطبائی یزدی , ارائه مدلی یکپارچه برای ارزیابی شناساگرهای زمان-دما به‏منظور حفاظت از موادغذایی دریایی در مقابل بوتولیسم , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۳۳-۱۴۳
 31. ناصر صداقت , قدسیه مرادی , سارا خشنودی نیا , آرش کوچکی , تاثیر شرایط اتمسقر بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی پسته‌ی خشک رقم اوحدی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۵۴۶-۵۵۹
 32. اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر پوشش های خوراکی لیپیدی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کشمش , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۴۹۶-۵۰۷
 33. اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , محبت محبی , نجمه یوسف تبارمیری , اثر پوشش خوراکی لیپیدی (گلیسریل منواستئارات و موم کارنوبا) بر زمان ماندگاری کشمش , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۱۳۹-۱۵۱
 34. فریبا نقی پور , بهاره صحرائیان , مریم سلیمانی , ناصر صداقت , بررسی تأثیر شرایط محیط نگهداری (دما و رطوبت نسبی) و جنس لفاف بسته‌بندی در حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری نان بدون گلوتن سورگوم , علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۶۱-۷۰
 35. ناصر صداقت , نفیسه واحدی , بررسی روش‌های مختلف نگهداری و بسته‌بندی قارچ دکمه‌ای سفید برای افزایش دوره ماندگاری , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۲۰-۲۷
 36. مریم قربانی , ناصر صداقت , الناز میلانی , بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرف , علوم و فنون بسته بندی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۱۶-۲۳
 37. ناصر صداقت , مهدی محمدحسینی , سارا خشنودی نیا , محمدباقر حبیبی نجفی , آرش کوچکی , بررسی خواص ضد میکروبی فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس گشنیز و پوست لیموترش و تأثیر آن بر افزایش زمان ماندگاری گوشت گوسفند در دمای یخچال , علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۵۳-۶۲
 38. مهدی محمدحسینی , ناصر صداقت , سارا خشنودی نیا , محمدباقر حبیبی نجفی , آرش کوچکی , خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم کربوکسی‌متیل‌سلولز حاوی اسانس‌ گیاهی و تأثیر آن بر رنگ گوشت گوسفند , پژوهش های صنایع غذایی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۵۱۹-۵۲۹
 39. محمدرضا عبدالهی مقدم , ناصر صداقت , مواد مرکب زیست تخریب پذیر و نقش آن ها دراصلاح خواص عملکردی فیلم های بسته بندی بر پایه پروتئین ها , علوم و فنون بسته بندی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۸-۵۱
 40. ناصر صداقت , سمانه پژوهان مهر , بررسی خواص کیفی مغز بادام وحشی واریته Amygdalus scoparia تحت شرایط مختلف بسته بندی و نگهداری , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۱۱-۲۳
 41. احمد احتیاطی , ناصر صداقت , مروری بر اثر فرآیند های پرتودهی و ماکروویو بر ایمنی مواد بسته بندی , علوم و فنون بسته بندی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۶-۲۷
 42. سارا خشنودی نیا , ناصر صداقت , تأثیر پوشش خوراکی ژلاتینی حامل آنتی‌اکسیدان بر پایداری اکسیداسیونی و ویژگی‌های حسی پسته‌ی برشته‌ی اوحدی , علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۱-۲۰
 43. پرویز بشیری , محمدحسین حدادخداپرست , ناصر صداقت , فریده طباطبائی یزدی , مهدی نصیری محلاتی , اثر ازن محلول در آب بر کاهش آفلاتوکسین پسته واریته اوحدی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۱۵-۲۲۱
 44. سارا خشنودی نیا , ناصر صداقت , غلامحسین رادمرد قدیری , استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش کیفیت و پایداری اکسایشی دانه های آجیلی , علوم و فنون بسته بندی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۳۸-۵۱
 45. سارا خشنودی نیا , ناصر صداقت , غلامحسین رادمرد قدیری , اثر پوشش خوراکی ژلاتین حاوی آنتی‌اکسیدان بر روی سختی و مؤلفه‌های رنگی پسته‌ی برشته‌ شده , پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۲۹۵-۳۱۰
 46. حامد مهدویان مهر , مریم اثنی عشری , ناصر صداقت , روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده , علوم و فنون بسته بندی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۳۰-۴۳
 47. عبدالله همتیان سورکی , هادی مهدویان مهر , امیر پورفرزاد , ناصر صداقت , بهینه یابی شرایط استخراج قلیایی فیبرهای رژیمی پوست قهوه و تاثیر آن بر ویژگی های کیفی و ماندگاری نان بربری , علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۲-۲۲
 48. سید حسن جلیلی , ناصر صداقت , فاطمه نوغانی , اثر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و عصاره آبی چای سبز بر عمرماندگاری گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) , علمی شیلات ایران , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۳-۲۷
 49. هما بقایی , فریماه آقایی , ناصر صداقت , محبت محبی , بررسی اثر افزودن اسانس سیر بر ویژگی های مکانیکی، فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیلم خوراکی تهیه شده از ایزوله پروتئین سویا , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۷۹-۲۸۷
 50. مریم اثنی عشری , ناصر صداقت , استفاده از تکنیک های نوین در بسته بندی مرغ , علوم و فنون بسته بندی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۷۲-۸۱
 51. سمیرا فیضی , ناصر صداقت , بررسی اثر ترکیبات پلاستیکی بر طعم و زمان ماندگاری شیر پاستوریزه و فرا پاستوریزه , علوم و فنون بسته بندی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۱۶-۲۷
 52. یونس زاهدی دیزج یکان , ناصر صداقت , بابک قنبرزاده , ویژگیهای فیزیکی فیلم های امولسیونی تهیه شده از پروتئین گلوبولین پسته و اسید استئاریک , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۴۷-۵۷
 53. ناصر صداقت , جواد توکلی , بررسی خواص کیفی مغز بنه واریته موتیکا (Pistacia atlantica var. mutica) تحت شرایط نگهداری و بسته بندی مختلف , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۱۷-۲۶
 54. ناصر صداقت , فرشته حسینی , ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی آب لیموی بسته بندی شده در ظروف PET , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۹۳-۱۰۰
 55. وجیهه نیک زاده , ناصر صداقت , فخری شهیدی , بررسی تغییرات رطوبت، بافت و خصوصیات حسی پسته تحت تاثیر دمای برشته کردن و زمان نگهداری , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱۰۱-۱۰۹
 56. عبدالرضا میرچولی برازق , ناصر صداقت , بررسی تأثیر دما و بسته بندی بر ماندگاری دوغ بدون گاز , علوم و فناوری غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱-۹
 57. ماندانا پهلوانی , سید محمد علی موسوی , زهره حمیدی اصفهانی , ناصر صداقت , فخری شهیدی , بررسی و تعیین حداقل بازدارندگی در استات سدیم بر برخی میکروارگانیسم های عامل فساد در نوشابه های گاز دار , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۵۱-۵۸
 58. ناصر صداقت , فرشته حسینی , تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیائی و حسی آبلیمو , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱-۱۱
 59. یونس زاهدی دیزج یکان , ناصر صداقت , بابک قنبرزاده , بررسی اثر اسید پالمیتیک بر ویژگیهای مکانیکی ، حرارتی و نفوذپذیری فیلم خوراکی پروتئین گلوبولین پسته , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۹۱-۹۹
 60. وجیهه نیک زاده , ناصر صداقت , بررسی اثرات دمای برشته کردن فرمولاسیون و زمان نگهداری بر ویژگی های کیفی روغن پسته و خصوصیات ارگانولپتیکی آن , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۴۵-۵۴
 61. فرشته حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی , ناصر صداقت , بررسی تاثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن ، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داری , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۲۴۱-۲۴۹
 62. مهسا ضیابخش دیلمی , ناصر صداقت , فخری شهیدی , تأثیر روش بسته بندی و دمای نگهداری بر خصوصیات شیمیایی و حسی بیسکویت فشرده , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۱۱-۲۱
 63. مرضیه بلندی , فخری شهیدی , ناصر صداقت , رضا فرهوش , راحله قاسم زاده , بررسی اثر دما، فعالیت آبی و مدت نگه‌داری بر شدت رنگ، عطر و تلخی کلاله زعفران , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲, صفحه ۶۱-۶۵
 64. فرشته حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی , ناصر صداقت , بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر پایداری رنگ کمپوت گیلاس(رقم گیلاس سیاه مشهد) , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۴۵-۵۱
 65. محمد احمدی , غلامحسین داوری نژاد , مجید عزیزی ارانی , ناصر صداقت , علی تهرانی فر , تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۱۵۵-۱۶۶
 66. ناصر صداقت , استفاده از برچسب های زمان دما در کاهش ضایعات مواد غذائی , سنبله , دوره ( ۱۸۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۲۲-۲۳
 67. ناصر صداقت , مخاطرات و ملاحظات قانونی استفاده از نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائی , خوشه , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۱۶-۱۹
 68. ناصر صداقت , فرشته حسینی , بررسی ایمنی استفاده از PET در صنعت بسته بندی مواد غذائی , خوشه , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۱۰-۱۶
 69. فرشته حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی , ناصر صداقت , بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکو شیمیائی ،میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه انعطاف پذیر , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۱-۹
 70. ناصر صداقت , بسته بندی گوشت و فرآورده های آن , خوشه , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۳۹-۴۵
 71. ناصر صداقت , نانو تکنولوژی راهبردی نوین در صنعت بسته بندی مواد غذائی , خوشه , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۱۶-۱۸
 72. ناصر صداقت , فرشته حسینی , پلی هیدروکسی آلکانوات ها جایگزین های قلبل تجزیه بیولوژیکی برای پلاستیک ها , خوشه , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷, صفحه ۳۰-۳۶
 73. محمدرضا عدالتیان دوم , ناصر صداقت , علی شریف , تاثیر نوع بسته بندی درجه حرارت و زمان ماندگاری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۵, صفحه ۷-۱۲
 74. ناصر صداقت , وجیهه نیک زاده , تنوع بسته بندی آب های آشامیدنی , فناوری توسعه صنعت بسته بندی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳, صفحه ۱۱۲-۱۱۴
 75. ناصر صداقت , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , غلامحسین داوری نژاد , تخمین زمان ماندگاری پسته در شرایط مختلف نگهداری , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۱۲۷-۱۳۴
 76. ناصر صداقت , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی کیفیت ماندگاری پسته به روش رنسیمت , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۱۵۱-۱۵۷